<div align="center"> <h1>Polska strona WinImage</h1> <h3>Program do kopiowania, formatowania i tworzenia obraz&oacute;w dyskietek</h3> <p>WinImage, dyskietka, floppy, image, fotmatowanie, obraz</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://arudnik.aplus.pl" rel="nofollow">http://arudnik.aplus.pl</a></p> </div>